Đã đóng

Built article website, i already have sample

Dự án này đã được trao cho coredeveloper201 với giá $130 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
113
Mô tả dự án

i want built article website, i already have sample from other website, i need it built use avada theme wordpress and then make it will load fast so dont make it heavy to load when we open

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online