Đã hoàn thành

CMS, Simple discussion forum and google drive or FTP drive integration

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Shripx với giá ₹7777 INR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I have a website with max 10 pages, I need someone who can add CMS for the same and Need a simple private discussion forum, google drive or private FTP drive to share files between registered users. there will be no public registration. All these features should be able to manage from admin dashboard.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online