Còn mở

CUSTOM PRESTASHOP BUG FIXINGS AND NEW FEATURES

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $163 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

PRESTASHOP BUG FIXINGS AND NEW FEATURES.

We have a document ready for our live website fixings. Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

customised Web2Project site: Minor Ameends and New Features March 2017, Customize and existing software and add new features, videoscavenger provides these features and web search on your homepage & new tab check box to continue check here to install vid, undeaddies provides these features and web search on your chrome new tab create zombies play a free game with zombies pick a tor, heroicplay provides these features and web search on your chrome new tab please read carefully by clicking the button above and, gamingwonderland provides these features and web search on your chrome new tab please read carefully by clicking the button abov, es these features and web search on your chrome new tabplease read carefully by clicking the button above and installing the gam, zwinky provides these features and web search on your chrome new tabplease read carefully by clicking the button above and insta, videarn is now pornxs we ve relaunched the site with a new design and many new features, retrogamer provides these features and web search on your chrome new tabplease read carefully by clicking the button above and i, heroicplay provides these features and web search on your chrome new tabplease read carefully by clicking the button above and i, gamingwonderland provides these features and web search on your chrome new tabplease read carefully by clicking the button above, update everything and create new features, rebuilding existing websiteon php and adding new features design, rebuilding existing website(on php) and adding new features & design

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online