Đã đóng

Calendar/agenda signup - plus only logged in

Dự án này đã được trao cho meghrajtech với giá €55 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hello,

I posted a project before but with the wrong account.

For a service club we have a calendar/agenda items in this order:

Date - MEETINGNUMBER - Name of meeting - Person that set it up

I want this:

Date - MEETINGNUMBER - Name of meeting - Person that set it up - NAme (textfield) - Bringing guest (radio button yes or no) - Sign up button

As we all use the same login, the name textfield is important.

In the back office there should be a list of names for every agenda item and if she/he is bringing a guest.

Should be fairly simple.

Only vote on project if you read this and put the following word in your bid "KAMAGA" or your bid will be ignored.

Just a test to see if you actually read a project ;)

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online