Đã đóng

Can't change the association of the prestashop categories

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $123 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Please only apply if you have time to work on this right away. Need to fix this tonight.

The Associated categories do not show in the backend of a Multishop site. They show correctly in the front but can't be changed in the backend anymore. Also images don't show in the backend. They show in the frontend correctly but can't be changed as well.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online