Đã hoàn thành

Can't get custom option product in cart on mobile - Magento

Dự án này đã kết thúc thành công bởi octaservices với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Hi,

We can't get a custom option product in our shopping cart on the mobile page. For example see this product: [url removed, login to view]

Go to the dropdown and select an option and click on 'in winkelwagen' (in cart) you will see that it doesn't work.

2 questions:

1. It should work, can you fix it?

2. The 'In cart' button is visible at the top and at the bottom (next to the price) if you click the upper one and the product has a custom option, it should lead you to that part of the webpage so people know they have to fill this out + it has to have a red line under the dropdown field to see what they have to fill.

Looking forward to your bids!

Eyoba

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online