Còn mở

Can someone Create a Clone Script Similar to pagemodo.com

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €1503 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

i need a website similar to pagemodo.com.

software must run on my own server

i want similar All the function like pagemodo, color and logo diffferently ,

For more question contact me.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online