Cant login to wordpress site or reset password

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 90

Mô Tả Dự Án

Hello,

I have a very simple project. I can't seem to login to one of my wordpress sites and when I try to reset my password I get this error:

"The email could not be sent.

Possible reason: your host may have disabled the mail() function. "

Please only bid if you have EXPERIENCE with fixing this.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online