Đã hoàn thành

Change a Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Suyash87 với giá $88 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
118
Mô tả dự án

I have a website that I want to put into "storage" while I am traveling for 5 months. I need

1. paypal payments removed

2. elavon payments removed

3. A banner or watermark added that says "ON SABBATICAL - CHECK BACK IN SEPTEMBER 2017"

The website is in Wordpress, [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online