Đã hoàn thành

Change small thing into opencart module

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sat12 với giá €34 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

We have this simple tool for upload the products quantity into opencart, we need to modify for upload the special price.

You can check the module in attachment and the file .csv that we need to use (where there is: id, discount %, name and brand.

It is a simple thing for who know opencart

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online