Đã đóng

Change some functionality of our template based in PHP/AJAX

Dự án này đã nhận được 68 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $12 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

We have a PHP/AJAX template allowed like [url removed, login to view] and we need to:

1.- Send and get parameters with / separator in URL

Ej. [url removed, login to view] -> have to get 145 as ID parameter.

2.- Clock [visible in all website] with GMT selection updating date div (init GMT = 0)

- Detect visitor time and update GMT selector and div

- Update Datepicker with visitor’s correct date

3.- Navigation bar on back button have to refresh the div with the current history State (like [url removed, login to view] does)

(Try to navigate on [url removed, login to view] and press back button, divs are not reloading)

We stimated less than 10 hours of work

More specifications and template will be send

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online