Đã đóng

Change user profile page in wordpress

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1714 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Hi there i have a website and have already setup a demo for you to work. I have installed ultimate member profile plugin and customize the profile same way as another website. yup for sure you are only the responsible person to update this changes on my original website once it will looks good to me. yes I will not award and not create any milestone until and unless i will not have guarantee that you are able to do that.

Here is the file attached with exiting profile layout and the target page layout which i want.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online