Đã đóng

Changes required for my existing wordpress website

Dự án này đã được trao cho hits với giá ₹20000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹15000 - ₹20000 INR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Changes required as per Docx file- "Final changes".

I hope you understand all pts very well.

Other documents are related to this file.

Other important points:

1. Timeline-- approx 20 days

2. Minor & necessary changes as we go for existing points will be cover.

3. Maintain the responsiveness (for mobiles and tabs) in existing design for all these

changes.

4. Project will be completed in four phases as describe below:

Phase 1-- pt-5 then pt-2 (close this phase as earlier as possible)

Phase 2-- pt-3

Phase 3-- pt-4,7,6

Phase 4- pt-8 then pt-1

TIA

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online