Đã đóng

Check Login in Codeigniter Application - 20/04/2017 16:25 EDT

Dự án này đã được trao cho Chitanok với giá €23 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

hello, i have a codeigniter based application. But i cant login in panel (It looks like it does not work). The db look ok. I try also to change hash password but nothing.

Im finding only a expert/guru in codeigniter. I

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online