Đã đóng

Checkout Page Redesign in WordPress

Dự án này đã nhận được 84 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $34 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

I want to make my checkout page and cart page look like the screenshot below.

This is a simple CSS job all the information is already on the page and it just needs to be edited to look like the screenshot.

I need it done TODAY, for the right developer I am sure it will take less than 20 minutes to fix.

Please start your proposal with the name of any animal so that I know that you have read this. Other your bid will be rejected.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online