Checkout Page Redesign in WordPress

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 86

Mô Tả Dự Án

I want to make my checkout page and cart page look like the screenshot below.

This is a simple CSS job all the information is already on the page and it just needs to be edited to look like the screenshot.

I need it done TODAY, for the right developer I am sure it will take less than 20 minutes to fix.

Please start your proposal with the name of any animal so that I know that you have read this. Other your bid will be rejected.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online