Đã đóng

Clean malware from site and theme.

Dự án này đã được trao cho adamlachut với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

I have a wordpress site.

I have moved my existing site to a new host. The new host has found malware on the theme. Its a custom theme from a few years ago I dont have the original code.

Google webmaster tools didnt find it.

I tried to reactivate securi it was turned off and Im getting errors.

I want to get securi working scan and clean out malicious code.

Please reply to how to can actually help me, any canned auto bids are just deleted.

Thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online