Đã đóng

Clean up and repair hacked site, move to new host include 301 redirects

Dự án này đã được trao cho harshmalpani với giá $100 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Check Security Issues for details of the hack

Look for other compromised pages or files on our site

Use the Fetch as Google tool to isolate the malicious content

Remove all malicious content

Secure our site from any future attacks

Once clean and cleared by Google, move from HostGator to Bluehost along with 301 redirects currently setup within HostGator cPanel

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online