Clean up and repair hacked site, move to new host include 301 redirects

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

Check Security Issues for details of the hack

Look for other compromised pages or files on our site

Use the Fetch as Google tool to isolate the malicious content

Remove all malicious content

Secure our site from any future attacks

Once clean and cleared by Google, move from HostGator to Bluehost along with 301 redirects currently setup within HostGator cPanel

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online