Đã đóng

Clone my website to a new domain and make some changes to the products

Dự án này đã nhận được 68 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $133 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

I have a wordpress site that uses woo-commerce and paypal to sell a subscription service to customers.

I need the site migrated to a new domain and logo and wording changes to be performed.

I am also running an instance of Mautic which will also have to be transferred over.

If you have any questions or would like further details, please ask me and I will respond.

Although this job is only for migrating a domain, I am looking to build a relationship with a reliable freelancer/team for continued work in the future.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online