Đã đóng

Cloning a Website

Dự án này đã nhận được 88 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $398 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
88
Mô tả dự án

Hello Everyone

I need to clone a website. Not migrate as there is no control panel access. I need to clone it to the URL before updating NS record. The website is extremely simple and its pages almost fit in the screen, just scroll down a little bit and that's it.

I would need to know how much would it be and how long would it take, roughly.

Here is some description of the website:

- Only 6 pages + home

- 90% images. 50% are the same images in all pages.

- Very short texts.

I'm looking for a good developer to work with at a fair price in long term, There are many other projects in the pipeline.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online