Đã đóng

Code Interactive Map to work with Existing Website

Dự án này đã được trao cho ARKSolution2015 với giá $75 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I have an interactive map on an ixisting website, can be seen at [url removed, login to view]

The listings are retrieved from a database using mysqli and I need the Java Script portion modified to work with this as well

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online