Đã đóng

Codeigniter Based billing system customization -- 2

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹12919 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Hello All,

Please use the Chat option to get the Username.

LINK: [url removed, login to view]

Password: 12345678

Requirements:

1. Sales > POS Sales - Datewise (Now its displaying only current days sales)

2. Sales > POS/Sales - Mode of payment has to be displayed

3. In reports or printout also Mode of payment has to come

4. POS: In POS([url removed, login to view]) > Billing after clicking on Payment > Submit it should automatically print the Receipt.

5. POS([url removed, login to view]) : Order Comments Should come in Receipt Printout.

6. I need a separate Sales report page like the attachment - It should have Date filter and print option.

If you have any doubts or questions please let me know.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online