Còn mở

Codeigniter Website: Form Issue

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹406 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I have a website which has multiple forms and but there is no results that are being fetched and shown I think these entries are not being saved in the database need someone to check it and fix this for me.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online