Đã đóng

Coders wanted, must be able to code fast and be efficient

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $6 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $4 USD / hour
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

Looking for quality coders to code for websites . Must be able to build from requirements and plans.

must show examples of work to be considered. List types of frame work you code in and the frame work you have most experience in, such as maybe you have more expreience in php vs laravell

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online