Đã hoàn thành

Combine 2 Excel files using Excel Script / Macro / Lookups

Dự án này đã kết thúc thành công bởi kahartle với giá $30 AUD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Create a Excel Macro, or script to combine 2 sheets of data into 1 final spreadsheet in the attached "Final" format.

Lookup the "ArtNr" from [[url removed, login to view]] output the "Ztype" and "Note" if it is found in [[url removed, login to view]]. Please note of all the spacing and breaks in the [url removed, login to view] file.

I have used colours to help understand the relationships, but this is not required in the final output.

Source:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Output:

[url removed, login to view]

This needs to be created in a way that I can run the script many times in the future and handle large volume of data. (100,000+ records)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online