Đã đóng

Comment System For Wordpress

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $58 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Its a quick and short project, I want you to write a script with API that will run after 6 hours and import all the facebook comments that are on each page of website and store them into database.

I am using facebook comments on my wordpress website. As facebook stores all the comments and doesnt stores them in the website database.

Only Bid for project if you understand and can deliver it fast!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online