Còn mở

Computer Time Management

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Hi,

I want to develop a very simple software to track and summarize computer activity time.

General guidelines,-

1. The software should be compatible with Windows (Windows 10)

2. The software allows the user to manually start and stop recording the computer usage time in an easy way. (Using a gadget on the desktop main screen)

3. The software summarizes the computer usage time by days, weeks, and months. As well as an average use of days.

4. The software issues an automatic summary report according to the previous section and displays the report automatically at the beginning of each month (on the previous month)

5. The software allows multiple users (same user account using Windows)

6. The software allows displaying alerts on the desktop - on high usage (according to preset settings)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online