Đóng

Configurar Hosting para Web y Correos

Dự án này đã được trao cho karunakartiwari với giá $120 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

SERVIDOR VPS: Dominios, Web y Correos

1. Configurar Linux Centos 7

2. Asignar VARIOS dominios a través de un administrador de dominios Open Source

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

3. Poner 5 cuentas de correo a cada dominio

4. El servidor debe permitir acceder desde un cliente a la administración del Servidor, PHPmyAdmin, Correo, Dominio con herramientas OpenSource

5. Deberá permitir el uso de PHP, CSS, HTML5

6. Tener seguridades respectivas

Los dominios están adquiridos ya en [url removed, login to view] y [url removed, login to view], el servidor virtual esta adquirido con Softlayer

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online