Configure pipe to program script on Cpanel

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

I use cpanel, and would like to execute a php file everytime I get an email. However, I'm having issues redirecting the pipe to program.

This should not take more than 10 minutes to setup. I have done this before but I just can't remember the right configuration. If you done this before please private message me.

I will give you access to my cpanel through teamviewer, and will give you the php path.

I will pay $5 USD to your paypal account as soon as is done.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online