Đã đóng

Configure pipe to program script on Cpanel

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $231 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I use cpanel, and would like to execute a php file everytime I get an email. However, I'm having issues redirecting the pipe to program.

This should not take more than 10 minutes to setup. I have done this before but I just can't remember the right configuration. If you done this before please private message me.

I will give you access to my cpanel through teamviewer, and will give you the php path.

I will pay $5 USD to your paypal account as soon as is done.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online