Đã hoàn thành

Configure some plugins for my Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi WebSolutionssoft với giá $100 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

Hi there,

I am looking to get some plugins working nicely together for my website. It is common functionality I believe.

1) user to REGISTER on my website via facebook.

2) user to LOGIN to my website via facebook

3) front end registration via a GravityForm (not using facebook)

4) user profiles to be displayed, containing a few custom fields (I will define)

5) user profiles to list posts made by the user

I don't think there will be any coding here,

Just getting (I will provide the plugins of course) up and running -

GravityForms + front-end-registration,

Social Login

Advanced Custom Fields for Profile stuff,

(possibly BuddyPress for profiles)

That's about it!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online