Đã đóng

Configure a stripe payment for html5/css3/java page

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $84 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Hi,

I'm developing a HTML5 landing page.

In this page I need to insert stripe payment.

I can't install a PHP/Java Library on server. I need to configure a checkout process using only html5 and java (I need to generate [url removed, login to view] and server-side-code assets).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online