Configuring freeTDS for Linux

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

We want to access a remote MSSQL server from our Linux server using PHP.

We have already installed FreeTDS successfully, however, having trouble configuring.

When we bypass [url removed, login to view] we can ping the remote server, however, we can't connect to the server using freetds.conf.

If you have knowledge in FreeTDS and connecting to MSSQL from Linux using PHP please contact me

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online