Đã hoàn thành

Configuring freeTDS for Linux

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vladimirumnov với giá $111 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

We want to access a remote MSSQL server from our Linux server using PHP.

We have already installed FreeTDS successfully, however, having trouble configuring.

When we bypass [url removed, login to view] we can ping the remote server, however, we can't connect to the server using freetds.conf.

If you have knowledge in FreeTDS and connecting to MSSQL from Linux using PHP please contact me

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online