Đã đóng

Connect wordpress website to a payment system API.

Dự án này đã được trao cho loveetechnology với giá $83 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Connect wordpress woocommerce website to a payment system API. Need to create cURL request and get JSON feedback. Here are the instructions:

[url removed, login to view]

The website already has MOIP plugin that enables ecommerce. And also has Dokan plugin that enables marketplace. Please get in contact for more details.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online