Đã hoàn thành

Construisez un site Web

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vigosolpk với giá €100 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

Adapt to Responsive Design Web. The JPG is fine but the CSS is to correct, to be as the JPG files. The Web is already online and its :

[url removed, login to view]

The FTP access will be send after validation of the Freelance.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online