Đã đóng

Content Marketing

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $299 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Looking for someone to develop technical platform for content marketing

Responsibilities

• Creating ebook library

• Include lead capturing for ebook downloads

• Sending ebook download link through emails

• Integrating lead capturing forms with CRM

Requirements

• Experience in web programming

• Programming skills and in-depth knowledge of HTML/CSS

• Familiarity with the following programming languages: PHP and Javascript

• A solid understanding of how web applications work including security, session management, and best development practices

Web Developer Skills and Qualifications:

JavaScript, HTML, HTML5, CSS, Web Programming Skills, API's

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online