Đã hoàn thành

Convert Bootstrap menu in Wordpress custom menu

Dự án này đã kết thúc thành công bởi reliabletechno5 với giá ₹1000 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1000 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Dear All

Urgent need below changes:

1- Convert Bootstrap menu in Wordpress custom menu (Dropdown menu is not working).

2- Show latest post on homepage category wise.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online