Convert Bootstrap menu in Wordpress custom menu

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách ₹600 - ₹1000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 18

Mô Tả Dự Án

Dear All

Urgent need below changes:

1- Convert Bootstrap menu in Wordpress custom menu (Dropdown menu is not working).

2- Show latest post on homepage category wise.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online