Đã hoàn thành

Convert to HTML mailer for mail chimp email campaign

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vinutnaa với giá ₹3200 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1000 - ₹3000 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Hello,

I need to get a picture converted to an HTML email campaign through mail chimp.

More details on pm.

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online