Đã hoàn thành

Convert Python Script to PHP code

Dự án này đã kết thúc thành công bởi eitan1195 với giá $77 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I need a professional developper to convert a Python Script (.py file) to PHP code so it could run on my site.

Python file is just 119 lines total, so it could be something easy and fast.

Only apply if you are an advance developper and put the test "python" on the reply so i know you read the description.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online