Đã đóng

Convert TWIG template to Wordpress

Dự án này đã nhận được 160 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1068 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
160
Mô tả dự án

I have a complex Weather template in TWIG format and need this converted to standard PHP / Wordpress / HTML template. The details are in the attached simple brief.

You must read the PDF brief before responding or asking questions.

There will be minimal client contact available during the project.

The project must be completed within 5 days of the project being assigned.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online