Convert a Template to a Website

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách ₹600 - ₹2700 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

Hi,

I am looking out for an advance professional & highly experience Developer who know to work on Enfold Responsive Theme.

Task : I have a Homepage Design which need to develop and applied on existing running Enfold theme [url removed, login to view] Design need to get develop and applied to existing website and should be functional.

Existing Website : [url removed, login to view] ( Site working on Enfold theme)

Homepage : Design Image is attached (PSD will be provided)

Details: Existing website login details + other required details will also be provided.

Note : Homepage should be purely functional and responsive to mobile and smartphone [url removed, login to view] must have experience on enfold theme work.

Those who read proposal please mention "Enfold Master" on top of proposal in order to assure their attention towards details.

Job must be done quickly in 3-4 Days Max.

Looking out for long term assistance and professional clean work.

Regards

Beenaap

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online