Đã đóng

Convert a Template to a Website

Dự án này đã được trao cho phongpp2000 với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

looking to make a simple form page to log entries by state and city for informational display - 1 form page will be used to input the entries -by state - city - no pictures needed - can use mysql and php with cpanel - the platform will be on linux

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online