Đã đóng

Convert a Template to a Website

Dự án này đã nhận được 177 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1114 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
177
Mô tả dự án

using Genesis Wordpress theme: [url removed, login to view]

create a website with child theme to look and function like [url removed, login to view]

Take note of 4 calculators under 'financing' tab, and custom contact forms.

Kindly quote me on money and time. thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online