Đã hoàn thành

Convert a Template to a Wordpress

Dự án này đã kết thúc thành công bởi cuchoac với giá R$145 BRL trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$90 - R$750 BRL
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

I have a PSD template with 7 pages and wanna convert all of then to a wordpress website.

There'll be a blog and a list of services. The other pages can have static content.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online