Đã đóng

Convert VICIDial Frontend core php to MVC

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹56733 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Convert core PHP code to any latest mvc framework. Source code available on the following link,

[url removed, login to view]

refer file www/vicidial/[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online