Đã hoàn thành

Convert 2017 w4 pdf to html with input fields

Dự án này đã kết thúc thành công bởi webamenity với giá $50 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Convert 2017 w4 pdf to html with input fields. Needs to be replica of [url removed, login to view] and have simple input fields in each place for data. We need it to look the same but enable data entry. Completed solution will be used elsewhere so no need for back end work or form processing tech - just a simple html page please.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online