Convert 2017 w4 pdf to html with input fields

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

Convert 2017 w4 pdf to html with input fields. Needs to be replica of [url removed, login to view] and have simple input fields in each place for data. We need it to look the same but enable data entry. Completed solution will be used elsewhere so no need for back end work or form processing tech - just a simple html page please.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online