Đã đóng

Converting/Upgrade Typo3 Project to responsive Design

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €557 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

We need a Typo3/Web-Developer for upgrading an existing (small) website with typo3 v. [url removed, login to view] to the actual version 7.6.x of Typo3. The main part of this job is also to change the old non-responsive representation to a modern responsive appearance with mobile-menue etc. The website uses only a few and already existing Extensions like "YAG-Gallery" and "NEWS". We will provide a copy of the existing website for easy and uncomplicated development on an additional webspace. The existing website is here: [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online