Đã đóng

Copy Typing / Handwritten text to MS Word conversion - Repost - open to bidding

Dự án này đã nhận được 95 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $42 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE YOU SUBMIT YOUR OFFER

SHORT DESCRIPTION:

Retype handwritten text from images (manuscript) to MS Word document. Pay attention on special characters (fonts, like Greek Symbol) which appear in text. This project must be done manually, since OCR wouldn't work.

SKILLS NEEDED:

Excellent typing skills, excellent MS Word skills, very good English knowledge, details oriented.

PROJECT SIZE:

On the sample image you will see 2 pages. The whole project has 320 pages.

YOUR OFFER AND PRICE:

Please specify the price for the typing of 1500 characters (without spaces). Please specify your final price and this is the price you will be paid. Please don't go with low start price in order to get a job thinking that this will increase later.

PLEASE SPECIFY:

1) The price for typing of 1500 characters (without spaces).

2) Time necessary to process 320 pages of manuscript.

Please be prepared to submit testing sample.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online