Đã đóng

Copy and modify my website

Dự án này đã được trao cho codersarenaa với giá $99 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

Hi,

I have a website live but my account has been stolen so i have no backup. I need someone to reproduce the same website in wordpress within 5 days.

Thank you

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online