Đã hoàn thành

Copy a 1 page site to a different domain & hosting + Tasks

Dự án này đã kết thúc thành công bởi pgu555d720e9981c với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Plus tasks include:

change forms email,

add 2 map markers

add site translator

add some content on middle of page and footer

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online