Đã hoàn thành

Core Php Developer/Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vbizsolutionss với giá $30 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

I am looking for an Core Pho developer/designer.

We have few websites that need to be completed.

Mainly small changes.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online