Đã đóng

Correccion PHP sobre revision

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $266 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$140 - $450 MXN
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

identificacion y correccion a los errores encontrados en las imagenes "Empalmes" para que se visualicen y se impriman en revisiones

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online